Xe kinh doanh vận tải: Không đổi sang biển số màu vàng sẽ bị phạt