Lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái trả lời nhân dân chủ đề: "Giải tỏa các hộ kinh doanh ven bờ hồ km 5 xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II"

Trình duyệt không hỗ trợ xem trực tuyến

Nhằm giải tỏa vướng mắc cho người dân, để nhân dân cùng đồng thuận với các cấp chính quyền thực hiện tốt chủ trương của tỉnh, sáng ngày 3/8, lãnh đạo UBND thành phố trả lời nhân dân về chủ đề “Giải tỏa các hộ kinh doanh ven bờ hồ km5, xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.