Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Yên Bái đối thoại trực tuyến với nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh về chủ đề: “Rà soát, sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020”.

Trình duyệt không hỗ trợ xem trực tuyến