Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đào tạo nghề kết hợp với học văn hóa THPT