Tuần Văn hóa, Du lịch hội tụ sắc màu Mường Lò - Nghĩa Lộ và Mù Cang Chải 6/9/2016
TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN
Chủ đề:" Tuần Văn hóa, Du lịch hội tụ sắc màu Mường Lò - Nghĩa Lộ và Mù Cang Chải"