Tọa đàm công tác chuẩn bị đón nhận bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe thái" ..., khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022
Tọa đàm công tác chuẩn bị đón nhận bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe thái" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022
Tuần Văn hóa, Du lịch hội tụ sắc màu Mường Lò - Nghĩa Lộ và Mù Cang Chải 6/9/2016
TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN
Chủ đề:" Tuần Văn hóa, Du lịch hội tụ sắc màu Mường Lò - Nghĩa Lộ và Mù Cang Chải"