Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Trình duyệt không hỗ trợ xem trực tuyến