Chủ tịch UBND huyện Lục Yên đối thoại trực tuyến với nhân dân về việc khai thác đá quý trên địa bàn huyện

Trình duyệt không hỗ trợ xem trực tuyến