THÔNG BÁO
 
Nhằm giúp người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình chuyển đổi của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh theo Luật HTX 2012 và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX thực hiện theo Luật HTX 2012, đồng thời giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp góp phần tạo sự đồng thuận, đồng hành cùng với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tổ chức cuộc Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: ‘‘Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các Hợp tác xã thực hiện theo Luật Hợp tác xã 2012”  
          - Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút ngày 20/10/2017.
          - Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến (tầng II) Cổng Thông tin điện tử tỉnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (nằm trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh).
Gửi câu hỏi tại đây >>